Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, Czarnków, Polska

tel. (067) 255 05 80
tel./fax (067) 253 02 91

wykaz numerów wewnętrznych:

21 Kierownik GOPS - Anna Wybraniec, p.o. Kierownik GOPS Joanna Mazur

22 Księgowość, kadry - Bogumiła Rybarczyk

23 Świadczenia rodzinne -  Marta Ściepura, Monika Szymańska

23 Fundusz alimentacyjny - Marta Ściepura

24 Świadczenia wychowawcze- Klaudyna Krzyżanowska

25 Stypendia szkolne i pracownicy socjalni - Magdalena Sosnowska, Małgorzata Horoszkiewicz

26 Pracownicy socjalni - Mirosława Szmyt i Zbigniew Faligowski

27 Pracownicy socjalni - Jadwiga Szutowicz i Weronika Dolna

28 Asystent rodziny - Agnieszka Gawrońska(698 007 897)


Inspektor Ochrony Danych: Joanna Mrowicka, e-mail: kontakt@smart-standards.com lub smartandstandards@gmail.com tel. +48 602 241239

e-mail: gops.czarnkow@op.pl