UNIWERSYTET OBYWATELSKI W GMINIE CZARNKÓW

Uniwersytet Obywatelski to nowa organizacja w Gminie Czarnków, w skład której znajdą się sołtysi, członkowie rad sołeckich, radni i inni mieszkańcy gminy w ramach projektu "Uniwersytet Obywatelski w Czarnkowie" współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który rozpoczął się 01 sierpnia 2014r. i potrwa do 31 lipca 2015r.

Projekt skierowany do dwóch kategorii wiekowych - młodzież i dorośli. Celem działalności Uniwersytetu Obywatelskigo jest utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnków oraz szerzenie informacji w gronie ludzi dorosłych o tematach ważnych. 

Zajęcia będą zwiększać wiedzę na temat różnych aspektów obywatelskiej aktywności oraz  zaangażowania obywatelskiego.

Na każde z 10 spotkań zostanie zaproszony specjalny gość, który przedstawi interesujący temat zgodnie z przykładowym programem:

- jakie są kompetencje rady gminy, jak radni powinni komunikować się ze swoimi wyborcami i reprezentować ich sprawy,

- prawa człowieka i wartości demokratyczne, równość i sprawiedliwość w kontekście wydarzeń na Ukrainie,

- samorządność w krajach demokratycznych na tle krajów niedemokratycznych, rola wyborów samorządowych,

- przeciwdziałanie korupcji i przejrzystość życia publicznego,

- konsument społecznie odpowiedzialny,

- czy Polska jest Państwem demokratycznym?,

- partycypacja mieszkańców w kształtowanie polityki publicznej w gminie,

- po co zawiązuje się organizacje obywatelskie i jaką rolę mogą one pełnićw społeczności lokalnej,

- tolerancja, otwartość na inność, multikulturowość.

Osoby, które wezmą udział w 80% zajęć (przynajmniej w 8 na 10 spotkań) otrzymają certyfikat i będą mogły uczestniczyć w kilkudniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym sfinansowanym w ramach projektu.

21 października 2014 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odbyła się konferencja inaugurująca działalność Uniwersytetu Obywatelskiego w Gminie Czarnków pt. „ Gmina Czarnków – społecznie odpowiedzialne terytorium?