INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC NA TERENIE GMINY CZARNKÓW

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków

tel. 067/ 253 02 91, 067/ 255 05 80

e-mail: gops.czarnkow@op.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków

tel. 067/ 253 02 91, 067/ 255 05 80

e-mail: gops.czarnkow@op.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

ul Mickiewicza 50, 64 - 980 Trzcianka

tel. 067/ 253 01 60

e-mail: pcpr@trzcianka.pl

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

ul. Kościuszki 89, 64 - 700 Czarnków

tel: 067/ 352 82 11

e-mail: dyzurny.czarnkow@po.policja.gov.pl

Sąd Rejonowy w Trzciance

ul. Staszica 1, 64 -980 Trzcianka

Tel.: 067/ 216 20 02

Prokuratura Rejonowa w Trzciance

ul. Grunwaldzka 8, 64 - 980 Trzcianka

Tel. 067/ 216 89 20

e-mail: administracja@trzcianka.sr.gov.pl

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie

Ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków

Tel.067/ 255 22 27 – sekretariat Urzędu Gminy

Gminny Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i Współuzależnionych
oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie
os. Parkowe 10
Tel: 067/ 255 56 08

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC NA TERENIE POLSKI

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile

ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła

tel./67/ 349-09-69, 349-09-70

sowpila@o2.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Infolinia: 800 12 00 02

Policyjny telefon zaufania – „Zatrzymaj przemoc”

Infolinia: 800 12 01 48

Policyjny telefon alarmowy:
112 lub 997

Infolinia AA:

801 033 242

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PAPRA)

Tel. 022/ 250 63 25