Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie za rok 2015- prezentacja