Czarnków, dnia 26.03.2018 roku

Rozeznanie rynku numer 02/2018

Dotyczące przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego w zakresie pielęgnacji, higieny i wizażu z kosmetyczką dla 9 dorosłych w ramach realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

TREŚĆ

Czarnków, 19.03.2018r.

Protokół rozeznanie rynku

z wyboru najkorzystniejszej oferty na remont pomieszczeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Zamawiający:

Gmina Czarnków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Oceny ofert i wyboru ofert dokonała :

Jadwiga Szutowicz – osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Joanna Mazur – zamawiający, p. o. Kierownik Ośrodka.

Zapytanie ofertowe przekazano do:

 1. GregorBud Grzegorz Grien, Firma Budowlano-Usługowa, os. Zacisze 8/13, 64-700 Czarnków,
 2. Zakład Ogólnobudowlany Marek Masłek, ul. Sikorskiego 36, 64-700 Czarnków
 3. ABC Remonty Patryk Włodarek, os. Polne 2/4, Białężyn, 64-700 Czarnków,
 4. ELEWACJA Andrzej Grien Firma Budowlano-Handlowa, ul. Kościuszki 66, 64-700 Czarnków,
 5. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Oferty w terminie do 16.03.2018 roku złożyli:

 1. GregorBud Grzegorz Grien, Firma Budowlano-Usługowa, os. Zacisze 8/13, 64-700 Czarnków,
 2. Zakład Ogólnobudowlany Jacek Michalski, Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków,
 3. ART BUD NET Rafał Przybył, Śmieszkowo, ul. Szkolna 43, 64-700 Czarnków,
 4. Usługi Remontowo – Wykończeniowe GABIMAR Krzysztof Szwerkolt, ul. Zielona 11, 64-720 Lubasz,
 5. ABC Remonty Patryk Włodarek, os. Polne 2/4, Białężyn, 64-700 Czarnków.

Kryteria oceny oferty:

1.Cena – 100%

Zestawienie zbiorcze cen zawiera załącznik nr 1.

Rozstrzygnięcie:

Po przeanalizowaniu oferty wybrano ofertę złożoną przez: ABC Remonty Patryk Włodarek, os. Polne 2/4, Białężyn, 64-700 Czarnków.

Uzasadnienie: Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia i jest zgodna z zaplanowanym budżetem.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zał. nr 1 do protokołu – Zbiorcze zestawienie

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę Wartość oferty
Cena brutto

GregorBud Grzegorz Grien, Firma Budowlano-Usługowa, os. Zacisze 8/13, 64-700 Czarnków

15 000,00 zł

Zakład Ogólnobudowlany Jacek Michalski, Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

11 400,00 zł

ART BUD NET Rafał Przybył, Śmieszkowo, ul. Szkolna 43, 64-700 Czarnków

16 662,00 zł

Usługi Remontowo – Wykończeniowe GABIMAR Krzysztof Szwerkolt, ul. Zielona 11, 64-720 Lubasz

11 340,00 zł

ABC Remonty Patryk Włodarek, os. Polne 2/4, Białężyn, 64-700 Czarnków

9 500,00 zł

Czarnków, 19.03.2018r.

Protokół rozeznanie rynku 05/2018/WS,

z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego – opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 19 uczestników projektu „Wykorzystaj Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający:

Gmina Czarnków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Oceny ofert i wyboru ofert dokonała :

Jadwiga Szutowicz – osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Joanna Mazur – zamawiający, p. o. Kierownik Ośrodka.

Zapytanie ofertowe przekazano do:

 1. Maciej Perzyński, doradca zawodowy,
 2. Mariusz Wiszowaty, doradca zawodowy,
 3. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Oferty w terminie do 16.03.2018 roku złożyli:

1.Maciej Perzyński, doradca zawodowy,

 1. Mariusz Wiszowaty, doradca zawodowy,
 2. Grupa CSW Delta Sp. z o.o.

Kryteria oceny oferty:

1.Cena – 100%

Zestawienie zbiorcze cen zawiera załącznik nr 1.

Rozstrzygnięcie:

 1. Po przeanalizowaniu oferty wybrano ofertę złożoną przez: Pana Macieja Perzyńskiego.

Uzasadnienie: Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia
i jest zgodna z budżetem zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zał. nr 1 do protokołu – Zbiorcze zestawienie

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

Wartość oferty

Cena brutto

Maciej Perzyński

98,00 zł

Mariusz Wiszowaty

110,00 zł

Grupa CSW Delta Sp. z o.o.

99,70 zł

Rozeznanie rynku numer 05/2018/WS

Dotyczące przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego – opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 19 uczestników projektu „Wykorzystaj Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

TREŚĆ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Czarnków, dnia 08.03.2018r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na remont pomieszczeń w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu oraz malowania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Postępowanie odbywa się bez zastosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – zamówienie poniżej 30.000 Euro. Szczegółowe dane znajdują się poniżej.

TREŚĆ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Czarnków, 12.02.2018r.

INFORMACJA

rozeznanie rynku 04/2018/WS,

z wyboru najkorzystniejszej oferty warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu „Wykorzystaj Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Gmina Czarnków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Oceny ofert i wyboru ofert dokonała :

Zbigniew Faligowski–osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Joanna Mazur – zamawiający, p. o. Kierownik Ośrodka.

Oferty w terminie do 09.02.2018 roku złożyli:

 1. Maciej Perzyński, doradca zawodowy
 2. Małgorzata Skoryna, trener, nauczyciel, doradca zawodowy
 3. Kamila Fryc, psycholog
 4. Karolina Krzyżaniak, pedagog
 5. GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.
 6. Klaudia Stochmal, doradca zawodowy

Kryteria oceny oferty:

1.Cena – 100%

Zestawienie zbiorcze cen zawiera załącznik nr 1.

Rozstrzygnięcie:

 1. Po przeanalizowaniu oferty wybrano ofertę złożoną przez: Pana Macieja Perzyńskiego.
 2. Uzasadnienie: Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
  w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału
  w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia i jest zgodna z budżetem zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zał. Nr 1 do protokołu – Zbiorcze zestawienie

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

Wartość oferty

Cena brutto

Maciej Perzyński

50,00 zł

Małgorzata Skoryna

146,50 zł

Kamila Fryc

60,00 zł

Karolina Krzyżaniak

95,00 zł

GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.

68,40 zł

Klaudia Stochmal

55,00Czarnków, 12.02.2018r.

INFORMACJA

rozeznanie rynku 03/2018/WS,

z wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzenia grupowego doradztwa
i indywidualnych konsultacji z zakresu autoprezentacji dla uczestników projektu „Wykorzystaj Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Gmina Czarnków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Oceny ofert i wyboru ofert dokonała :

Zbigniew Faligowski–osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Joanna Mazur – zamawiający, p. o. Kierownik Ośrodka.

Oferty w terminie do 09.02.2018 roku złożyli :

 1. Maciej Perzyński, doradca zawodowy
 2. Sandra Zakrzewska, psycholog
 3. GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.

Kryteria oceny oferty:

                  1.            Cena – 100%

Zestawienie zbiorcze cen zawiera załącznik nr 1.

Rozstrzygnięcie:

 1. Po przeanalizowaniu oferty wybrano ofertę złożoną przez: Pana Macieja Perzyńskiego.
 2. Uzasadnienie: Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
  w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału
  w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia i jest zgodna z budżetem zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zał. Nr 1 do protokołu – Zbiorcze zestawienie

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

Grupowe doradztwo z autoprezentacji

Indywidualne doradztwo z autoprezentacji

Cena brutto

   Cena brutto

Maciej Perzyński

80,00 zł

65,00 zł

Sandra Zakrzewska

120,00 zł

99,00zł

GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.

89,00 zł

71,50 zł

Czarnków, 12.02.2018r.

INFORMACJA

rozeznanie rynku 02/2018/WS,

z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu „Wykorzystaj Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Gmina Czarnków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Oceny ofert i wyboru ofert dokonała :

Zbigniew Faligowski–osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Joanna Mazur – zamawiający, p. o. Kierownik Ośrodka.

Oferty w terminie do 09.02.2018 roku złożyli:

 1. Hanna Wargin, psycholog
 2. Grażyna Dzikowska, psycholog
 3. Marta Kasperczak, psycholog
 4. Sandra Zakrzewska, psycholog
 5. GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.
 6. Kamila Fryc, psycholog

Kryteria oceny oferty:

1.Cena – 100%

Zestawienie zbiorcze cen zawiera załącznik nr 1.

Rozstrzygnięcie:

 1. Po przeanalizowaniu oferty wybrano ofertę złożoną przez: Panią Martę Kasperczak.
 2. Uzasadnienie: Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
  w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału
  w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia i jest zgodna z budżetem zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zał. Nr 1 do protokołu – Zbiorcze zestawienie

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

Grupowe doradztwo psychologiczne

Indywidualne doradztwo psychologiczne

Cena brutto

Cena brutto

Hanna Wargin

120,00 zł

120,00 zł

Grażyna Dzikowska

110,00 zł

110,00 zł

Marta Kasperczak

59,00 zł

70,00 zł

Sandra Zakrzewska

99,00 zł

99,00zł

GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.

73,70 zł

71,50 zł

Kamila Fryc

60,00

80,00

Czarnków, 12.02.2018r.

INFORMACJA

rozeznanie rynku 01/2018/WS,

z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa prawnego dla uczestników projektu „Wykorzystaj Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Gmina Czarnków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Oceny ofert i wyboru ofert dokonała :

Zbigniew Faligowski–osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Joanna Mazur – zamawiający, p. o. Kierownik Ośrodka.

Oferty w terminie do 02.02.2018 roku złożyli:

 1. Adam Hołubowski, prawnik
 2. Aleksandra Jaroszewicz, prawnik
 3. Radosław Łotyszonek, prawnik
 4. Ośrodek Kształcenia Academy
 5. Anna Mikucka – Siwiec, prawnik

Kryteria oceny oferty:

1.Cena – 100%

Zestawienie zbiorcze cen zawiera załącznik nr 1.

Rozstrzygnięcie:

 1. Po przeanalizowaniu oferty wybrano ofertę złożoną przez: Ośrodek Kształcenia Academy.
 2. Uzasadnienie: Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
  w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału
  w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia i jest zgodna z budżetem zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zał. nr 1 do protokołu – Zbiorcze zestawienie

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

Grupowe doradztwo prawne

Indywidualne doradztwo prawne

Cena brutto

Cena brutto

Adam Hołubowski

150,00 zł

150,00 zł

Aleksandra Jaroszewicz

80,00 zł

80,00 zł

Radosław Łotyszonek

100,00 zł

100,00

Ośrodek Kształcenia Academy, Rzeszów, Kraków

69,00 zł

60,00zł

Anna Mikucka – Siwiec

314,00 zł

314,00 zł

Zamawiający:

Gmina Czarnków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

NIP: 7632091377 REGON: 004612071

Czarnków, 20.11.2017r.Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza do negocjacji, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia w trybie wolnej ręki na podstawie art. 66 i nast. Ustawy z dnia 29.01.2004 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć oraz uczestnictwo w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej dla klientów Ośrodka – uczestników projektu konkursowego „Wykorzystaj Szansę.”

Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu ustalenia terminu negocjacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich oraz budżetu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Z poważaniem

p.o. KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czarnkowie

mgr Joanna Mazur

Czarnków, dnia 31.07.2017r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

Postępowanie odbywa się bez zastosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – zamówienie poniżej 30.000 Euro.

Szczegółowe dane znajdą Państwo poniżej.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

Okres realizacji usługi: 11.07.2017 – 22.12.2017r. (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych).

1.1.Liczba posiłków: 25 – 50 posiłków dziennie (z rozbiciem: Śmieszkowo – ok 2 posiłków, Sarbia – ok 10 posiłków, Huta – ok 4 posiłków, Romanowo – ok 20 posiłków, jednakże są to wartości szacunkowe i mogą ulec zmianie).

1.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty za usługę - faktyczną liczbę przygotowanych
i dowiezionych posiłków. Podana w niniejszym punkcie liczba posiłków jest wielkością maksymalną i może ulec zmniejszeniu.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Każdy z przygotowanych i dowiezionych posiłków winien spełniać następujące warunki:

Jednodaniowy obiad, na który składać się będzie:

mięso bez sosu – gotowane, pieczone (bez tłuszczu dodatkowego), duszone – 100 g., w przypadku mięsa drobiowego dopuszcza się podanie: 2 skrzydełek lub 1 udka,mięso smażone bez sosu – maksymalnie 2 razy w tygodniu – 100 g.,

ryby – minimum 1 raz w tygodniu – 100 g.,

sos – 80 g.,

naleśniki – 3 szt.,

pyzy drożdżowe – 3 szt. lub pyzy ziemniaczane – 5 szt.,

pierogi – 200 g.,

Dopuszcza się podanie maksymalnie 2 razy w tygodniu:

zupę – 400 ml. z wkładem mięsnym co najmniej 80 g.,

pieczywo pełnoziarniste – 50 g.

Do każdego posiłku podaje się (poza zupą):

warzywa lub owoce – surówki, sałatki lub dodatek ciepły – 100 g.,

ziemniaki, makaron pełnoziarnisty, ryż pełnoziarnisty, kaszę gryczaną lub kaszę jęczmienną – 200 g.

UWAGI:

w przypadku potrwa smażonych – dania winny być przygotowywane na oleju roślinnym (rzepakowym, sojowym, słonecznikowym lub oliwie z oliwek);

zupy i sosy winny być sporządzane z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;

w potrawach należy ograniczać do minimum użycie soli kuchennej, należy zastępować ją ziołami, np. majerankiem, bazylią, oregano, czosnkiem lub tymiankiem.

2.2. Dostarczane posiłki winny spełniać warunki określone w Normach żywności i żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia różnorodności dowożonych posiłków (różnorodność dań i smaków), a przed poszczególnymi świętami zobowiązuje się do przygotowania posiłków związanych z tradycją danego rodzaju świąt.

2.4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wartości kalorycznych dowożonych posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi żywności i żywienia.*

2.5. Posiłki muszą być gorące.

2.6. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę zamiennie suchego prowiantu
w wyjątkowych wypadkach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym.

2.7. Dowóz posiłków następować będzie w Szkołach:

Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie o godzinie 10:30
Szkoła Podstawowa w Sarbi o godzinie 10:50

Szkoła Podstawowa w Hucie o godzinie 11:10

Zespół Szkół w Romanowie Dolnym o godzinie 11:35
Zespół Szkół w Romanowie Górnym o godzinie 11:45.

Łączna liczba km od miasta Czarnkowa wynosi ok. 43,5 km – Czarnków – Śmieszkowo – 3,5 km, Śmieszkowo – Sarbia – 12 km, Sarbia – Huta – 10 km, Huta – Romanowo Górne – 18 km.).

2.8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jadłospisu obejmującego okres co najmniej 10 dni z 3 dniowym wyprzedzeniem przed każdym z 10 dniowych okresów z uwzględnieniem gramatury posiłków.

2.9 Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia próbek żywieniowych/pokarmowych zgodnie
z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.*

2.10. W wypadku zaniżania wartości gramatury posiłków lub nie spełniania norm, o których mowa
w pkt 2.2 i 2.4 niniejszego zapytania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia w danym miesiącu.

CPV – 15894210-6- Posiłki szkolne

3.Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

a)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b)posiada wiedzę i doświadczenie.
c)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
c.1.Dysponuje osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania,
c.2.Dysponuje miejscem do przygotowania posiłków z wdrożonym i funkcjonującym system HCCAP.
c.3.Dysponuje środkiem transportu posiadającym decyzję Sanepidu o dopuszczeniu środka transportu do przewozu środków spożywczych.
d)prowadzi działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia*.

4.
Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

5.Termin i miejsce składania ofert
5.1.Ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym od 11.09.2017r. do 22.12.2017r. należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (nie ma możliwości przekazywania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Termin składania oferty: do 18 sierpnia 2017 roku do godz. 15: 30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie).

6.Sposób obliczania ceny oferty

Złożona oferta winna być wartością brutto tj.: uwzględniać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa z podatkiem VAT.

Cena musi być tylko jedna.

Cena jest obowiązująca przez cały okres ważności oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przygotować na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

7.Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1)Cena – 100%
W wypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert o tej samej cenie Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjowania ceny oferty z ww. Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
8.Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego

1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

9.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego drogą telefoniczną.

Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy na świadczenie ww. usługi na okres krótszy niżeli wskazany w zapytaniu ofertowym.

10.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania skierowane na piśmie związane
 • z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed terminem otwarcia ofert.
  11.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umów cząstkowych na realizację zadania
  w podanym okresie, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie obowiązywać będzie w ww. okresie realizacji zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnkowie pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu 067 255 05 80. Osoba do kontaktu: pracownik socjalny – Mirosława Szmyt.

- p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Anna Wybraniec


*Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa jest o właściwych przepisach prawa dotyczących żywności i żywienia Zamawiający ma na myśli w szczególności: Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzenie nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, a także wszelkie inne akty prawne normujące zasady żywności i żywienia.

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

  Dane Oferenta:

  ………………………………………….

  (miejscowość i data)

  FORMULARZ OFERTY

  Odpowiadając na ZAPYTANIE OFERTOWE Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Czarnkowie na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym
  i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

  zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym składam ofertę:

  Cena brutto (stawka za posiłek)


  Powyższa cena zawiera wszystkie składniki i koszty związane z zakresem przedmiotowym zamówienia.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

  W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

  Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. Ponadto są zawarte w odrębnej, oznaczonej kopercie z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

  Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje

  Załączniki:

  .................................................

  .................................................

  .................................................

  ................................................

  (data i podpis)


  Załącznik 2 do formularza oferty

  Dane Oferenta:

  ………………………………………….

  (miejscowość i data)

  Oświadczenie

  (o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu ofertowym)

  Ubiegając się o udzielenie zamówienia na:

  świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

  oświadczam, iż:

  1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  2. posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.

  3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

  • 4. prowadzę działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.

  ................................................

  (data i podpis)


  Załącznik 3 do formularza oferty

  Dane Oferenta:

  ………………………………………….

  (miejscowość i data)

  Dotyczy: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci
  w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 11 września 2017 do 22 grudnia 2017r. – w dni nauki szkolnej.

  l.p.

  Imię i nazwisko

  Podstawa dysponowania osobą

  Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia


  ................................................

  (data i podpis)

ROZEZNANIE RYNKU 2017 ROK 

Czarnków, dnia 27.03.2017 roku

Rozeznanie rynku numer 02/2017

Dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje ogólne

Zamawiający:

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-13-77 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie – jednostka Gminy Czarnków

Data publikacji: 2017-03-27

Termin składania oferty: 2017-04-05

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający jest zobowiązany do realizacji projektu z należyta starannością, w szczególności ponosząc wszelkie wydatki w projekcie celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową
i terminową realizację.

Rozeznanie rynku przeprowadzone jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.Zamawiający szacuje, iż wartość przeprowadzenia warsztatów i zajęć indywidualnych mieści się w kwocie do 5 000,00 zł netto.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Rozeznanie rynku numer 02/2017 dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych
i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla
9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia oznaczono we wspólnotowym słowniku zamówień:

CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Na przedmiot zamówienia składa się:

Przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie: kwiecień – maj 2018r., w wymiarze: 32h zajęć grupowych (max. 8h dziennie przez 4 dni) oraz 18h zajęć indywidualnych.

Zakres przedmiotowy umowy realizowany będzie zgodnie z założeniami projektu, o którym mowa powyżej i innymi właściwymi w tej materii przepisami prawa.

Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędny potencjał, wiedzę
i doświadczenie w zakresie przedmiotu usługi oraz posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Kryteria oceny oferty

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do

poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Stawka brutto za 1 godzinę*

100%

100 pkt

*Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku
z realizacja niniejszej usługi.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1. Cena

 • Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

Termin składania ofert

Sposób przygotowania i złożenia oferty

 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania.
 • Oferta musi zawierać:
 • - Dane oferenta.
 • - Proponowaną kwotę do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi.
 • - Podpis oferenta.
 • - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 05.02.2017 r. do godziny 15.30.
 • W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 067 255 02 91 – osoba do kontaktu – Anna Wybraniec, p.o. Kierownika GOPS.

Informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w pkt 8 wytycznych

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1.Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie karty czasu pracy sporządzonej przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

4.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

 • 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.

6.W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych zleceniodawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

7.Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 6, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

 • a)w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej
  z urlopem bezpłatnym,
 • b)w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami
  (o ile dotyczy).
 • c)W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
 • d)Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 • 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.
 • 9.Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 10.Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy

Potwierdzamodbiór rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia grupowego
i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa wykonawcy:


Data:


Podpis:


Załącznik nr 1 zapytania ofertowego

…………….., dnia .......….2017 r.

OFERTA:

Rozeznanie rynku numer 02/2017

Dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla 9 uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane oferenta:

Nazwa Wykonawcy


Kod pocztowy


Województwo


e-mail do kontaktu


Ulica:


Miejscowość


Telefon do kontaktu


Oferta

Kwota do poniesienia przez zamawiającego (słownie zł) brutto

Stawka brutto za 1 godzinę warsztatów i indywidualnych zajęć z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym


Oświadczenia oferenta:

 • 1)Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
 • 2)Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
 • 3)Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.
 • 4)Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
 • 5)Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.
 • 6)Oświadczam, iż nie jestem/jestem[1] (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO 2014+, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 7)Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(data i podpis oferenta)[1]W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny potencjalnego konfliktu interesów przez zamawiającego.


Czarnków, dnia 24.03.2017r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 kwietnia 2017 do 24 czerwca 2017r. – w dni nauki szkolnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym
i Górnym w okresie od 03 kwietnia 2017 do 24 czerwca 2017r. – w dni nauki szkolnej
. Postępowanie odbywa się bez zastosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – zamówienie poniżej 30.000 Euro.

Szczegółowe dane znajdą Państwo poniżej.

 • 1.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje: świadczenia usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół
w Romanowie Dolnym i Górnym od 03 kwietnia 2017 do 24 czerwca 2017r. – w opakowaniach jednorazowych wraz z jednorazowymi sztućcami – w dni nauki szkolnej.

1.1.Okres realizacji usługi: 03.04.2017 – 24.06.2017r. (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych).

1.2.Liczba posiłków: 25 – 40 posiłków dziennie.

1.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty za usługę - faktyczną liczbę przygotowanych
i dowiezionych posiłków. Podana w niniejszym punkcie liczba posiłków jest wielkością maksymalną i może ulec zmniejszeniu.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Każdy z przygotowanych i dowiezionych posiłków winien spełniać następujące warunki:

Jednodaniowy obiad, na który składać się będzie:

mięso bez sosu – gotowane, pieczone (bez tłuszczu dodatkowego), duszone – 100 g., w przypadku mięsa drobiowego dopuszcza się podanie: 2 skrzydełek lub 1 udka,

mięso smażone bez sosu – maksymalnie 2 razy w tygodniu – 100 g.,

ryby – minimum 1 raz w tygodniu – 100 g.,

sos – 80 g.,

naleśniki – 3 szt.,

pyzy drożdżowe – 3 szt. lub pyzy ziemniaczane – 5 szt.,

pierogi – 200 g.,

Dopuszcza się podanie maksymalnie 2 razy w tygodniu:

zupę – 400 ml. z wkładem mięsnym co najmniej 80 g.,

pieczywo pełnoziarniste – 50 g.

Do każdego posiłku podaje się (poza zupą):

warzywa lub owoce – surówki, sałatki lub dodatek ciepły – 100 g.,

ziemniaki, makaron pełnoziarnisty, ryż pełnoziarnisty, kaszę gryczaną lub kaszę jęczmienną – 200 g.

UWAGI:

w przypadku potrwa smażonych – dania winny być przygotowywane na oleju roślinnym (rzepakowym, sojowym, słonecznikowym lub oliwie z oliwek);

zupy i sosy winny być sporządzane z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;

w potrawach należy ograniczać do minimum użycie soli kuchennej, należy zastępować ją ziołami, np. majerankiem, bazylią, oregano, czosnkiem lub tymiankiem.

2.2. Dostarczane posiłki winny spełniać warunki określone w Normach żywności i żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia różnorodności dowożonych posiłków (różnorodność dań i smaków), a przed poszczególnymi świętami zobowiązuje się do przygotowania posiłków związanych z tradycją danego rodzaju świąt.

2.4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wartości kalorycznych dowożonych posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi żywności
i żywienia.*

2.5. Posiłki muszą być gorące.

2.6. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę zamiennie suchego prowiantu
w wyjątkowych wypadkach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym.

2.7. Dowóz posiłków następować będzie w Szkołach:

Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie o godzinie 10:30

Szkoła Podstawowa w Sarbi o godzinie 10:50

Szkoła Podstawowa w Hucie o godzinie 11:10

Zespół Szkół w Romanowie Dolnym o godzinie 11:35

Zespół Szkół w Romanowie Górnym o godzinie 11:45.

Łączna liczba km od miasta Czarnkowa wynosi ok. 43,5 km – Czarnków – Śmieszkowo – 3,5 km, Śmieszkowo – Sarbia – 12 km, Sarbia – Huta – 10 km, Huta – Romanowo Górne – 18 km.).

2.8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jadłospisu obejmującego okres co najmniej 10 dni z 3 dniowym wyprzedzeniem przed każdym z 10 dniowych okresów z uwzględnieniem gramatury posiłków.

2.9 Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia próbek żywieniowych/pokarmowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.*

2.10. W wypadku zaniżania wartości gramatury posiłków lub nie spełniania norm, o których mowa
w pkt 2.2 i 2.4 niniejszego zapytania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia w danym miesiącu.

CPV – 15894210-6- Posiłki szkolne

3.Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

a)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.b)posiada wiedzę i doświadczenie.
 • c)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
 • c.1.Dysponuje osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania,
 • c.2.Dysponuje miejscem do przygotowania posiłków z wdrożonym i funkcjonującym system HCCAP.
 • c.3.Dysponuje środkiem transportu posiadającym decyzję Sanepidu o dopuszczeniu środka transportu do przewozu środków spożywczych.
 • d)prowadzi działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności
  i żywienia*.
 • 4.Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

5.Termin i miejsce składania ofert
5.1.Ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania gorącego posiłku dla dzieci
 • w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół
  w Romanowie Dolnym od 03.04.2017r. do 24.06.2017r. należy składać osobiście
  w siedzibie Ośrodka, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie,
  ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

Termin składania oferty: do 29 marca 2017 roku do godz. 15: 30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie).

 • 6.Sposób obliczania ceny oferty

Złożona oferta winna być wartością brutto tj.: uwzględniać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa z podatkiem VAT.

Cena musi być tylko jedna.

Cena jest obowiązująca przez cały okres ważności oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przygotować na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

 • 7.Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
 • 1)Cena – 100%
 • W wypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert o tej samej cenie Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjowania ceny oferty z ww. Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 • 8.Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego

1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 • 9.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego drogą telefoniczną.

Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy na świadczenie ww. usługi na okres krótszy niżeli wskazany w zapytaniu ofertowym.

 • 10.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania skierowane na piśmie związane
  z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed terminem otwarcia ofert.
 • 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umów cząstkowych na realizację zadania
  w podanym okresie, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie obowiązywać będzie w ww. okresie realizacji zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnkowie pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu 067 255 05 80. Osoba do kontaktu: pracownik socjalny – Mirosława Szmyt.

 • *Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa jest o właściwych przepisach prawa dotyczących żywności i żywienia Zamawiający ma na myśli w szczególności: Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz
  z aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzenie nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, a także wszelkie inne akty prawne normujące zasady żywności i żywienia.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dane Oferenta:

………………………………………….

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ZAPYTANIE OFERTOWE Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym w okresie od 03 kwietnia 2017 do 24 czerwca 2017r. – w dni nauki szkolnej zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym składam ofertę:

Cena brutto (stawka za posiłek)


Powyższa cena zawiera wszystkie składniki i koszty związane z zakresem przedmiotowym zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. Ponadto są zawarte w odrębnej, oznaczonej kopercie z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje

Załączniki:

.................................................

.................................................

.................................................

................................................

(data i podpis)


Załącznik 2 do formularza oferty

Dane Oferenta:

………………………………………….

(miejscowość i data)

Oświadczenie

(o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu ofertowym)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na:

świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 kwietnia 2017 do 24 czerwca 2017r. – w dni nauki szkolnej

oświadczam, iż:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 • 4. prowadzę działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i żywienia.

................................................

(data i podpis)


Załącznik 3 do formularza oferty

Dane Oferenta:

………………………………………….

(miejscowość i data)

Dotyczy: świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz Zespole Szkół w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 kwietnia 2017do 24 czerwca 2017r. – w dni nauki szkolnej

l.p.

Imię i nazwisko

Podstawa dysponowania osobą

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia

................................................

(data i podpis)

Czarnków, dnia 23.01.2017 roku

Rozeznanie rynku numer 01/2017

Dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje ogólne

Zamawiający:

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-13-77 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie – jednostka Gminy Czarnków

Data publikacji: 2017-01-23

Termin składania oferty: 2017-02-01

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający jest zobowiązany do realizacji projektu z należyta starannością, w szczególności ponosząc wszelkie wydatki w projekcie celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową
i terminową realizację.

Rozeznanie rynku przeprowadzone jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.Zamawiający szacuje, iż w całym okresie realizacji projektu zamówienie dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego mieści się w kwocie od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł netto.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Rozeznanie rynku numer 01/2017 dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia oznaczono we wspólnotowym słowniku zamówień:

CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Na przedmiot zamówienia składa się:

przeprowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od lutego 2017 do października 2018 roku.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a)prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu,

b)udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu,

c)prowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu.

Zakres przedmiotowy umowy realizowany będzie zgodnie z założeniami projektu, o którym mowa powyżej i innymi właściwymi w tej materii przepisami prawa.

Miesięczny czas wykonywania zadania: ok 10 godzin, z zastrzeżeniem, iż nie w każdym miesiącu odbywać się będą zajęcia.

Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędny potencjał, wiedzę
i doświadczenie w zakresie przedmiotu usługi oraz posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Kryteria oceny oferty

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do

poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Stawka brutto za 1 godzinę*

100%

100 pkt

*Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku
z realizacja niniejszej usługi.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1. Cena

 • Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

Termin składania ofert

Sposób przygotowania i złożenia oferty

 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania.
 • Oferta musi zawierać:
 • - Dane oferenta.
 • - Proponowaną kwotę do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi.
 • - Podpis oferenta.
 • - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 01.02.2017 r. do godziny 15.30.
 • W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 067 255 02 91 – osoba do kontaktu – Anna Wybraniec, p.o. Kierownika GOPS.

Informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w pkt 8 wytycznych

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1.Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie karty czasu pracy sporządzonej przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

4.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

 • 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.

6.W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych zleceniodawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

7.Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 6, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

 • a)w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej
  z urlopem bezpłatnym,
 • b)w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami
  (o ile dotyczy).
 • c)W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
 • d)Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 • 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.
 • 9.Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 10.Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy

Potwierdzamodbiór rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia grupowego
i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa wykonawcy:


Data:


Podpis:


Załącznik nr 1 zapytania ofertowego

…………….., dnia .......….2017 r.

OFERTA:

Rozeznanie rynku numer 01/2017

Dotyczące przeprowadzenia grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane oferenta:

Nazwa Wykonawcy


Kod pocztowy


Województwo


e-mail do kontaktu


Ulica:


Miejscowość


Telefon do kontaktu


Oferta

Kwota do poniesienia przez zamawiającego (słownie zł) brutto

Stawka brutto za 1 godzinę poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego


Oświadczenia oferenta:

 • 1)Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
 • 2)Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
 • 3)Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.
 • 4)Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
 • 5)Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.
 • 6)Oświadczam, iż nie jestem/jestem[1] (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO 2014+, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 • 7)Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(data i podpis oferenta)[1]W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny potencjalnego konfliktu interesów przez zamawiającego.